Pravidlá fóra, čítajte pozorne!

Informácie a pravidlá...
Zamknuté
hojko
Site Admin
Site Admin
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 37984
Registrovaný: 24 apr 2004, 18:29
Bydlisko: Európa
Kontaktovať používateľa:

Pravidlá fóra, čítajte pozorne!

Príspevok od používateľa hojko »

Diskusné fórum hojko.com poskytuje priestor na diskusiu pre všetkých registrovaných užívateľov. Správcovia tejto stránky nebudú cenzurovať Vaše príspevky iba v tom prípade, že splníte doleuvedené pravidlá fóra. Založením témy, odoslaním príspevku alebo súkromnej správy prehlasujete, že ste sa s pravidlami diskusného fóra hojko.com (a rozširujúcimi pravidlami subfór alebo tém) oboznámili a súhlasíte s nimi.

Pravidlo 1:
Každý registrovaný užívateľ diskusného fóra http://www.hojko.com (ďalej len užívateľ) je povinný sledovať a brať na vedomie správy v kategórii INFO, dodržiavať pravidlá diskusného fóra http://www.hojko.com (ďalej len pravidlá) a pokyny administrátora(ov)/moderátora(ov) (ďalej len vedenie fóra) diskusného fóra http://www.hojko.com (ďalej len fórum).

Pravidlo 2:
Témy a príspevky vkladajte do správnych kategórii. Pokiaľ nebude téma v správnej kategórii alebo príspevok nebude v správnej téme, môže byť táto téma alebo príspevok bez upozornenia presunutý, odstránený alebo zamknutý.

Pravidlo 3:
 • Zakazuje sa:
 • prispievanie vtipov a písanie príspevkov s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, náboženstva, rasovej alebo národnostnej diskriminácie a etnickej príslušnosti, ktoré majú charakter výsmechu, znevažovania alebo urážania
 • písanie komentárov ku vtipom
 • používanie meme obrázkov (napr. facepalm, epic fail atď) v príspevkoch na fóre, okrem na to určenej témy v sekcií vtipy http://www.hojko.com/meme-vtipy-t160842.html
 • používanie obrázkov, ktoré nesúvisia s predmetom témy, nemajú pre tému žiadny prínos resp. obsahový význam
Pravidlo 4:
Vlastník, autor, administrátor/moderátor a prevádzkovateľ tohto fóra nezodpovedá:
 • za uvedený obsah tém, príspevkov a príloh. Za tému, príspevok (a aj prílohu) je zodpovedný užívateľ, ktorý danú tému, príspevok a prílohu odoslal.
 • za tovar alebo službu (alebo iný predmet), ktorých kúpu, predaj výmenu ste realizovali prostredníctvom fóra, ani za jeho kvalitu či finančné alebo materiálne plnenie za takto kúpený, predaný či vymenený tovar alebo službu.
Pravidlo 5:
Členstvo na tomto fóre je bezplatné. Námietky na členstvo alebo pravidlá budú ignorované. Pri porušení pravidiel fóra, bude užívateľ dočasne vylúčený z fóra. Pri opakovanom porušení pravidiel bude užívateľ z fóra trvalo vylúčený a jeho konto bude zablokované (ban).
Dočasné vylúčenie z fóra predstavuje dĺžku trestu 1 - 3 dni.

Pravidlo 6:
Urážky, osočovanie, rasistické a vulgárne vyjadrovanie, ďalej hanobenie národa, rasy, sexuálnej orientácie, etnickej alebo národnostnej skupiny a akákoľvek národná, rasová alebo náboženská nenávisť, ktorá podnecuje k diskriminácii, nepriateľstvu alebo násiliu, propagácia drog a zľahčovanie ich užívania, podpora terorizmu a nabádanie k extrémizmu je na fóre zakázané v príspevkoch (vrátane obrázkov a odkazov), súkromných správach a v komentároch karmy.
Porušenie tohto pravidla bude znamenať dočasné alebo trvalé vylúčenie z fóra (ban).
Obchádzanie cenzúry vulgarizmov je považované za porušenie pravidiel.

Pravidlo 7:
Akékoľvek útoky a obviňovanie bez dôkazov vedenia fóra a užívateľov s cieľom ich zneváženia, poníženia, pokorenia, zastrašenia, šikanovania a zosmiešnenia je zakázané.

Pravidlo 8:
Zakazuje sa:
 • rozširovanie/nabádanie na rozširovanie alebo nelegálne používanie software/warezu, hudobných súborov, filmov a iných autorsky chránených diel.
 • zakladanie tém a písanie príspevkov
  • s obsahom žiadajúcim pomoc s nelegálne nadobudnutým softwarom (hry, programy atď.)
  • s návodmi a žiadosťami ako cracknúť, patchnúť, nelegálne zlegalizovať, aktivovať atď. akéhokoľvek autorsky chráneného diela.
 • predaj/výmena médií a hardware (CD/DVD/HDD/Flash karty...) s obsahom, ktorý ste legálne nenadobudli a ku ktorému nemáte povolenie autora, (vydavateľa alebo inej osoby resp. subjektu, ktorý vlastní autorské práva) na ďalšie šírenie.
 • pridávanie inštalačných a produktových čísel (serial number, product key) k programom, hrám do príspevkov alebo do súkromných správ na fóre.
 • ponúkanie prístupu na FTP, HTTP, private huby... za finančnú odmenu.
 • pridávanie príloh k príspevkom - ako sú cracky, patche, keygeny, aktivačné patche, hudobné súbory a iný nelegálny materiál. Takisto je zakázané uvádzať v príspevkoch odkazy na takéto súbory.
Pravidlo 9:
Finančný alebo materiálny dar na kúpu, údržbu, prevádzku a inováciu servera je dobrovoľný a nenávratný.

Pravidlo 10:
Užívatelia používajúci Tapatalk na zakladanie tém a odosielanie príspevkov sú povinní vypnúť si notifikáciu/podpis Tapatalk klienta na svojom mobilnom telefóne.

Pravidlo 11:
Zakazuje sa prispievanie odkazov na stránky s nelegálnym obsahom, stránky s erotickým obsahom, stránky (vrátanie odkazov na multimediálne súbory a obrázky) s tematikou násilia voči ľudom alebo zvieratám a stránky za úmyslom reklamy, odkaz na ed2k, magnety a odkazy na torrent s nelegálnym resp. autorsky chráneným obsahom.

Pravidlo 12:
Zakazuje sa prispievanie príspevkov bez vecného obsahu (smajlíky...). Obmedzte počet smajlíkov v príspevkoch.

Pravidlo 13:
Nežiadajte, neotravujte a nekontaktujte vedenie fóra cez email, súkromné správy alebo IM komunikačné programy s tým, že:
 • chcete moderovať fórum hojko.com.
 • chcete pomôcť s Vaším problémom, ktorý nesúvisí s chodom a prevádzkou serveru http://www.hojko.com
Pravidlo 14:
 • Nežiadajte o zrušenie banu (obnovu starého konta). Dočasné vylúčenie z fóra je na základe porušenia týchto pravidiel fóra. Vylúčenie z fóra (ban) je za opakované alebo hrubé porušenie pravidiel príp. porušenie pravidiel aj po upozornení vedením fóra.
 • O tom, aké pravidlo a v akej miere užívateľ porušil rozhoduje vedenie fóra.
 • Taktiež je na rozhodnutí vedenia fóra, aký trest a v akej dĺžke za porušenie týchto pravidiel udelí.
Pravidlo 15:
Bez povolenia vedenia fóra je zakázaná na fóre akákoľvek reklama, akéhokoľvek produktu, služby, stránky atď. formou reklamného nicku (užívateľského mena), avataru (obrázku užívateľa), podpisu užívateľa, zakladania tém (odosielania príspevkov) s reklamným názvom resp. reklamným obsahom.
O tom, či užívateľ, téma alebo príspevok majú reklamný charakter rozhoduje vedenie fóra. Taktiež je na ich rozhodnutí aké opatrenia a tresty za porušenie tohto pravidla udelia.

Pravidlo 16:
Výhrady na prácu vedenia fóra budú ignorované.

Pravidlo 17:
V online hrách na fóre sa zakazuje odosielanie komentárov porušujúcich pravidlo č.6 a taktiež je zakázané podvádzanie pri hraní hier a odosielaní/ukladaní výsledkov.

Pravidlo 18:
Zakazuje sa používať podpis/avatar s vlastným rankom, reklamným, rasistickým alebo sexuálnym motívom, s tematikou postihnutia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, náboženstva alebo rasovej a národnostnej diskriminácie, ktorý má charakter výsmechu, znevažovania alebo urážania. Ak bol Váš avatar upravený alebo vymazaný, tak je to na základe porušenia týchto pravidiel.

Pravidlo 19:
 • Názvy tém nepíšte veľkými písmenami. Vo vlastnom záujme dávajte normálne názvy tém, pretože témy, ktorých nadpis je nič hovoriaci budú bez upozornenia vymazané. Príklad: "Súrne pomóóc!", "problém", "monitor", "Windows", a pod.
 • Do názvu témy nepíšte slová: "please" a "help" ani žiadne ich synonymá a rôzne jazykové preklady.
 • Taktiež sa zakazuje umiestniť do názvu témy URL adresu.
Pravidlo 20:
Ranky (hodnosti) a členstvá v skupinách:
O zaradení užívateľa do špeciálnej skupiny a udelení špeciálneho ranku rozhoduje vedenie fóra.
Vedenie fóra rozhodne aj o dĺžke trvania členstva v špeciálnej skupine a dĺžke trvania udelenia špeciálneho ranku.

Pravidlo 21:
Neotravujte vedenie fóra ohľadom pomoci s phpBB fórom. Neposielame preklady, návody, obrázky... Ak máte záujem, navštívte oficiálnu podporu na http://www.phpbb.com alebo slovenskú podporu na http://www.phpbb.sk.

Pravidlo 22:
Zakazuje sa spamovanie v témach a prispievanie príspevkov, ktoré sú obsahovo mimo témy.

Pravidlo 23:
Skôr ako položíte otázku, použite na fóre vyhľadávanie, pozrite sa do FAQ a použite google.sk. Ak ste nič nenašli a idete zakladať tému, tak použite vhodný predmet príspevku, v texte správy sa pokúste stručne opísať problém, píšte spisovne (napr. nepoužívajte X miesto CH, W miesto V..., dávajte pozor na y/i, rozlišujte veľké a malé písmená, obrázky vkladajte do prílohy a hlavne používajte interpunkčné znamienka...), prečítajte si návod Ako správne položiť otázku a Ako správne hlásiť chyby.
Predmet a text príspevku musia byť v súlade s týmito pravidlami.

Pravidlo 24:
Zakazuje sa vytváranie a používanie viacerých účtov na fóre.

Pravidlo 25:
O zamykaní a mazaní príspevkov/tém rozhoduje vedenie fóra. Nepíšte a nežiadajte, že by ste danú tému zamkli alebo vymazali. Ak si myslíte, že daná téma alebo príspevok porušuje niektoré pravidlo(á) fóra, použite tlačítko na oznámenie a oznámte to vedeniu fóra, ktoré rozhodne o ďalšom postupe.
Ak ste autorom témy, môžete požiadať o uzamknutie Vašej témy. Nemusí Vám však byť vyhovené, ak moderátor usúdi, že téma môže mať prínos aj pre iných užívateľov. V prípade kategórie Bazár, budú všetky témy, ktoré ich autor oznámi na uzamknutie, uzamknuté. Zneužívanie alebo časté posielanie neoprávnených oznámení (reportov) bude potrestané.

Pravidlo 26:
Zakazuje sa zakladať témy a posielať príspevky z dôvodu "naháňania" refferalov.

Pravidlo 27:
 • Zakazuje sa používanie image [ IMG ] obrázkového tagu. Obrázky k príspevkom musia byť vložené ako príloha.
 • Zakazuje sa vkladanie odkazov [ code ] okrem prípadu, keď sú v odkaze neštandardné znaky, ktoré robia tento odkaz v tradičnej forme nepoužiteľným.
 • Dejové súvislosti u filmov (seriálov-kníh-hier), návody, postupy, riešenia hádaniek a úloh pri hrách (spoiler), ktoré by mohli divákovi (čitateľovi, hráčovi) pokaziť zážitok z takéhoto diela, musia byť umiestnené v tagu spoiler.

  Kód: Vybrať všetko

  [ spoiler ][ /spoiler ]

  Akýkoľvek iný obsah je do spoiler tagu zakázané umiestniť! Obsah tagu spoiler nesmie odporovať pravidlám hojko.com! Pri porušení tohoto pravidla, môže byť príspevok bez upozornenia upravený alebo odstránený!
Pravidlo 28:
V karme sa zakazuje:
 • oplácanie karmy
 • vzájomné zvyšovanie/znižovanie karmy
 • umelé zvyšovanie/znižovanie cez nové účty
 • používanie vulgarizmov a urážok v komentároch karmy
 • podpisovanie sa cudzím alebo vymysleným nickom (Podpisovať sa môžete len plným znením vášho aktuálneho užívateľského mena príp. skratkou, z ktorej však musí byť vaše užívateľské meno jednoznačne identifikovateľné, bez možnej zámeny s iným užívateľom.)
 • pravidelné udeľovanie kladnej/zápornej karmy viacerým užívateľom
 • karma spam - pravidelné udeľovanie kladnej/zápornej karmy jednému a tomu istému užívateľovi v (ne)pravidelných intervaloch
 • komentáre z karmy môžu byť zverejnené vedením fóra na fóre alebo na Facebooku
Za porušenie tohto pravidla môže vedenie fóra okrem iného trestu udeliť karma ban, t.j. previnilcovi bude zablokovaná možnosť udeľovať karmu.

Pravidlo 29:
 • Zakazuje sa zakladanie tém so sexuálnou tematikou. V kategórii "Láska, vzťahy, priateľstvo" je prísne zakázané zakladať témy a písať príspevky na tému sex, porno, masturbácia, sexuálne problémy, sexuálne objekty, sexuálne pomôcky a pod. Povolené je zakladať témy a písať príspevky ohľadom partnerských vzťahov, priateľských vzťahov, rodinné problémy atď.
 • Užívatelia, ktorí chcú prispieť do kategórie “Programovanie” fóra sú povinní pred založením témy, prečítať si doplňujúce pravidlá, špecifické pre kategóriu “Programovanie“, ktoré nájdete tu: http://www.hojko.com/citajte-pred-zaloz ... 23064.html
 • Užívatelia, ktorí chcú prispieť do časti “Bazár” fóra sú povinní pred založením témy, prečítať si doplňujúce pravidlá, špecifické pre “Bazár“, ktoré nájdete tu: http://www.hojko.com/pravidla-bazaru-ho ... 66989.html
V zmysle zákona č. 613/2008 Z. z. - Autorský zákon, sa zakazuje kopírovanie všetkého autorského materiálu, ktorý nie je pod GNU/GPL licenciou phpBB. Tým sa rozumejú vlastné grafické prvky templatu (štýlu), časti zdrojového kódu, pravidlá fóra, návody, atď. Porušenie Autorského zákona bude mať za následok bránenie si autorstva všetkými právnymi prostriedkami vrátane podania žaloby na súde. Rozširovanie autorského materiálu je podmienené udelením súhlasu autora/autorov.

Pravidlá upravené a platné od 26. februára 2011.
goten
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 3239
Registrovaný: 11 júl 2006, 17:54

Re: Pravidlá fóra, čítajte pozorne!

Príspevok od používateľa goten »

19.8.2011, 19:48
Upravené/doplnené pravidlá č. 27 a 28.

29.2.2012, 18:35
Upravené/doplnené pravidlo č.3 a úvodný text pravidiel.
Zamknuté