Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je 24 Máj 2018, 21:46Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 28 ]  1, 2  Ďalšia

Choď na stránku
Skratky a výrazy
Hľadať:
Facebook Twitter Vybrali Sme  
 
Autor Správa
Site Admin
Site Admin
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 24.4.2004
Príspevky: 35779
Bydlisko: Európa
Karma: Level +6
Príspevok Skratky a výrazy
Skratky a výrazy:

Výrazy
 • activator - Program na aktivovanie programu, iným slovom crack.
 • add-on - Prídavný súbor k programu, hre (jazyk, nové funkcie, mapy)...
 • apps - Aplikácie (programy).
 • ban - Zablokovanie konta (užívateľa) alebo IP adresy.
 • black book - Čierna listina užívateľov, IP adresies - nežiadúcich užívateľov.
 • blacklist = black book
 • bot - Back on topic - návrat k téme.
 • bot - Naprogramovaný robot na základe daných podmienok (bot v Counter-Strike, IRC bot).
 • crack - Malý program slúžiaci k spusteniu plateného programu, odstránenia reklamy...
 • down - Používa sa pri označení nefunkčného odkazu alebo serveru (napr. server is down).
 • download - Sťahovanie do Vašeho PC.
 • dude - frajer, macher...
 • faq - Frequently asked questions - často kladené otázky.
 • flame - Tento výraz označuje typ diskusie pri ktorej užívateľ podľahol emóciam a prestáva kontrolovať texty, ktoré píše k danej téme.
 • freeware - Voľne šíriteľný program
 • hacker - Osoba vyhľadávajúca slabé zabezpečenia stránok a server, získavanie hesliel... Väčšinou sa za hacker radí k skupine hackerov, ktorí potom vystupujú pod istou prezývkou.
 • IM - Instant Messenger - Programy na rýchlu komunikáciu s možosťou zobrazenia, či je užívateľ práve pripojený... Známe su najmä ICQ, MSN, AOL, Yahoo a Jabber.
 • IP - IP adresa - unikátne číslo počítača v sieti na internete.
 • kick - Vykopnutie (napr. z témy, z chatu...).
 • lama - Výraz z angličtiny, ktorý označuje začiatočníka alebo neskúseného užívateľa v danej téme. Často označovaný ako počítačový laik...
 • lammer = lama
 • login - Príhlásenia na stránku, ftp, icq... na základe užívateľského mena a hesla.
 • nick - Prezývka (užívateľske meno).
 • nickname = nick
 • offtopic - Diskusie od veci, mimo témy (napr. ked niekto v téme o hokeji začne písať o prírode).
 • ot = offtopic
 • p2p - Peer to Peer - vymenná sieť (napr. DC++, eMule...).
 • pass - Heslo.
 • patch - Opravné balíky pre hry, programy... Niekedy sa aj crack označuje ako patch.
 • pm - Private message - súkromná správa.
 • pw = pass
 • reply - Odpoveď.
 • reply with quote - Odpovedať s citáciou predchádzajúceho príspevku. Uľahčí tak užívateľom orientáciu v diskusiách.
 • s/n - Serial number - sériové číslo (zadáva sa väčšinou pri inštalácii).
 • serial = s/n
 • shareware - Voľne šíriteľný program, ktorý je možné využívať (zvyčajne 30 dní) bezplatne. Po uplynutí tejto doby by ste si program mali zakúpiť, v prípade že tak neurobíte, tak využívate už program nelegálne.
 • thread - Téma v diskusii.
 • trainer - Program bežiaci na pozadí, ktorý v hre dá neobmedzne života, maximálne zdravie, neobmedzene peňazí...
 • trial - Časovo obmedzená verzia programu (zvyčajne 10, 30 alebo 90 dní) počas. Počas tejto doby môžete program využívať, po uplynutí doby sa program znefunkční a nie je možné ho používať.
 • upl - Upload - nahrávanie súboru na server alebo niekde po sieti, internetu... (nahrávate niekomu inému).
 • user - Užívateľ.
 • warez - Výraz pre nelegálny software distribuovaný cez internet. Ide o upravený software, ktorý je možný k plnému použitiu (cracknutý).

Skratky
 • 2U - to you - tebe
 • 4U - for you - pre teba
 • AAA - against all risks - proti všetkým rizikám
 • AFAIK - As far as I know - podľa toho čo viem
 • AKA - Also known as - tiež poznám ako
 • ASAP - As soon as possible - ako to skoro len bude možné
 • ATYS - Anything You Say - čokoľvek hovoríš
 • AWOL - absence without leave - odchod bez povolenia
 • B4 - before předtím - skôr
 • BAMF - bad-ass mother fucker - zasraný hajzel
 • BAS - be a sportsman - buď športovec (chovaj sa čestne)
 • BBFN - Bye Bye For Now - zatiaľ ahoj
 • BBIAB - Be Back In A Bit - za chvíľu som späť
 • BBL - Be Back Later - vrátim sa neskôr
 • BFI - Brute Force and Ignorance - surovosť a ignorancia
 • BFN - Bye For Now - zatiaľ čau
 • BFU - Bloody Fucking User - príšerný užívateľ
 • BG - BackGround - pozadie
 • BOLTOP - better on lips than on paper - lepšia na pery ako na list
 • BQ - beyond question - nesporný
 • BRB - Be Right Back - hneď som späť
 • BRGDS - best regards - srdečný pozdrav
 • BTW - By The Way - mimochodom
 • CAD - Control-Alternate-Delete - CTRL+ALT+DEL
 • CAD - Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie
 • CDP - Choď do pi*e
 • CFD - call for discussion - výzva k diskusii
 • CFV - call fot vote - výzva k hlasovaniu
 • CHDP - Choď do pi*e
 • CITA - caught in the act - chytení pri čine
 • CoB - chairman of board - predseda výboru
 • CoC - chairman of council - predseda rady
 • CUA - commonly used acronym - bežne užívaný akronym
 • CUL - See You Later - uvidíme se neskôr
 • CUL8R - See you later! - uvidíme se neskôr
 • CYL - See You Later - uvidíme se neskôr
 • DLTM - don't lie to me - nekam mi
 • F2F - Face To Face - tvárou v tvár
 • FAQ - Frenquently Asked Questions - často kladené otázky
 • FCFS - first come, first served - kto skôr príde, ten skôr melie
 • FDROTFL - Falling Down Rolling On The Floor Laughing - padám a váľam sa smiechom na zemi
 • FITB - Fill In The Blanks - domyslite si čo som neuviedol
 • FMPOV - From my point of view - z môjho pohľadu
 • FOAF - Friend Of A Friend - priateľ priateľa
 • FOD - Finger Of Death - dodatok smrti
 • FOTCL - Falling Off The Chair Laughing - padám z kresla smiechom
 • FTF - Face To Face - tvárou v tvár
 • FUBAR - Fixed Up Beyond All Recognition - opravené podľa všetkých známych prejavou
 • FUD - fear, uncertainty and doubt - strach, neistota a pochyby
 • FWIW - For What It's Worth - akú to ma cenu?
 • FYA - For Your Amusement - pre tvoju zábavu
 • FYI - For your information - pre tvoju informáciu
 • G - Grin - široký úsmev
 • GA - Go Ahead - pokračuj
 • GD&R - Grinning, Ducking & Running - usmievať sa, prikrčiť sa a zdrhnúť
 • GIGO - Garbage In, Garbage Out - odpadky dnu, odpadky von
 • GIWIST - Gee I Wish I'd Said That oh - ale to som mal povedať ja
 • GOMY - get out of my way - chod mi z cesty
 • GOWI - go on with it - pokračuj v tom ďalej
 • H!WYM - Hey! Watch your mouth! - dávaj si pozor na hubu!
 • HHOJ - Ha Ha Only Joking - ha ha iba vtipkujem
 • HHOK - Ha Ha Only Kidding - ha ha iba vtipy
 • HHOS - Ha Ha Only Serious - ha ha iba vážne
 • HLAYK - Here's Looking At You Kid - teraz ako sa dívam na teba
 • HSIK - How Should I Know - ako som to mal vedieť
 • HTH - hope this helps - dúfam, že to pomôže
 • HWMBO - he, who must be obeyed - ten, ktorého je nutné poslúchnuť
 • IAE - In Any Event - v každom prípade
 • IANAL - I Am Not A Lawyer - nie som právnik
 • ICOCBW - I Could Of Course Be Wrong - samozrejme že by som sa mohol pomýliť
 • IMCO - in my considered opinion - podľa môjho uváženého názoru
 • IMHO - In my humble opinion - podľa môjho skromného názoru
 • IMNSHO - In My Not So Humble Opinion - podľa môjho nie tak skromného názoru
 • IMO - In My Opinion - podľa môjho názoru
 • INAL - I'm Not A Lawyer - nie som právnik
 • IOW - In Other Words - inými slovami
 • IWBNI - It Would Be Nice If - to by bolo pekné
 • JAM - Just A Minute - moment
 • JFYI - Just For Your Information - len pre tvoju informáciu
 • JJ - Jo Jo alebo po slovenský Áno
 • JOOTT - Just One Of Those Things - len jedna z týchto vecí
 • JSNM - Just Stark Naked Magic - je to proste jasne kúzlo
 • KMP - keep me posted - priebežne ma informuj
 • KTP - keep this private - nechaj si to pre seba
 • L8R - Later - uvidíme sa neskôr
 • L8R - LateR - neskôr
 • LAB&TYD - Life's A Bitch & Then You Die - život je sviňa, potom umieraš
 • LMN - Let Me Know - daj mi vedieť
 • LOL - Laughing Out Loud - hlasitý smiech
 • LOL - lots of laughing loud - mnoho smejúcich sa hlasov
 • LTNC - Long time no see! - dlho sme sa nevideli
 • MEGO - My Eyes Glaze Over - moje oči zasklili
 • MHOTY - my hat's off to you - klobúk dolu
 • MOF - matter of factly - v skutočnosti vlastne
 • MORF - Male OR Female - muž alebo žena
 • MTW - mum's the word - ani muk
 • MYOB - Mind Your Own Business - staraj sa o svoje
 • N/A - Not Available - není k dispozícii
 • NBD - No Big Deal - žiadny problém
 • NFW - no fucking way - žiadna možná cesta
 • NHOH - Never Heard Of Him/Her - nikdy som o ňom nepočul
 • NJ - No jó
 • NJN - No jó no
 • NM - never mind - nič sa nestalo
 • NOYB - None Of Your Business - nič pre teba
 • NP - No Problem - žiadny problem
 • NRN - No Reply Necessary - odpoveč nie je nutná
 • NZ - Není zač
 • O - Over (to you) - prepínam (na teba)
 • OBJ - OBligatory Joke - povinný vtip
 • OBTW - Oh, By The Way - och, mimochodem
 • OGIMA - Oh God Its Monday Again - bože, zase pondelok
 • OIC - Oh, I see! - aha, jasné
 • OL - Old Lady - stará žena
 • OM - Old Man - starý muž
 • OO - Over and Out - končím
 • ORN - Oh Really now - oh, skutočne
 • OT - Off Topic - mimo témy
 • OTL - Out To Lunch - som na obede
 • OTOH - On the other hand - na druhú stranu
 • OTR - off the record - mimo záznamu
 • OTT - Over The Top - cez kopec
 • OTTH - on the third hand - na tretiu stranu
 • PASII - put a sock in it - drž hubu
 • PEBKAC - problem exists between keyboard and chair - problém je medzi stoličkou a klávesnicou
 • PITA - Pain In The Ass - bolesť v prdeli
 • PLS - Please - prosím
 • PM - Preventive Maintenance - preventívna podpora
 • PMFJI - Pardon Me For Jumping In - ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
 • PMJI - Pardon My Jumping In - ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
 • POM - Phase Of the Moon - fáza mesiaca
 • POV - Point Of View - uhol pohľadu
 • QD - quiet down - sklapni
 • RAD - Raw, Unadulterated Dumbness - surová, nefalšovaná hlúposť
 • RE - Re-hello (hello again) - zavolaj znovu
 • RFD - request for discussion - žiadosť o diskusiu
 • RGRDS - Regards - s pozdravom
 • RL - Real Life - skutočný život
 • RNA - Ringing, No Answer - zvoní, žiadna odpoveď
 • ROFL - Rolling On Floor Laughing - váľam sa smiechom po zemi
 • ROTF - Rolling On The Floor - váľam sa smiechom po zemi
 • ROTF,L - Rolling On The Floor, Laughing - váľam sa smiechom po zemi
 • ROTM - Right On The Money - presne
 • RSN - Real Soon Now - teraz skutočne skoro
 • RSN - real soon now - opravdu skoro (ironicky)
 • RTFAQ - Read The FAQ - prečítaj si FAQ
 • RTFM - Read The Fucking Manual - prečítaj si zasraný manuál
 • RTFM - Read The Fine Manual - prečítaj si manuál
 • RUMOF - Are You Male Or Female? - si muž alebo žena?
 • RUOK? - Are you OK? - si v poriadku?
 • SAI - so as I - a ja tiež
 • SIG - Special Interest Group - špeciálna záujmová skupina
 • SITD - still in the dark - stále v tme
 • SL - Section Leader - vedúci oddelenia
 • SNAFU - Situation Normal, All Fixed Up - situácia normálna, všetko opravené
 • SO - So Other... - ďalšie informácie...
 • SO - Significant Other - vyznámné ďalšie
 • SOY - shame on you - hanbi sa
 • SUP - What's Up? - čo sa deje?
 • SWAK - Sealed with a kiss - spečatené bozkom
 • SWEIN - So What Else Is New? - tak čo je ešte nového?
 • Sysop - Systems Operator - systémový operátor
 • TA - Thanks Again - ešte raz vďaka
 • TAFN - That's All For Now - to je zatiaľ všetko
 • TANJ - There Ain't No Justice - nie je tam žiadna spravodlivosť
 • TANSTAAFL - There Ain't No Such Thing As A Free Lunch - nie je nič také, ako obed zadarmo
 • TGIF - Thank God Its Friday - vďaka Bohu, je piatok
 • THX - Thanks - dik
 • TIA - Thanks In Advance - dik predom
 • TIC - Tongue In Cheek - hovoriť len tak, nie úprimné
 • TNX1.0E6 - ThaNKS a million - milionkrát dik
 • TNX1M - ThaNKS a million - milionkrát dik
 • TTBOMK - To The Best Of My Knowledge - k mojim najlepším znalostiam
 • TTFN - Ta Ta for now - zatiaľ pa, pa
 • TTUL - Talk To you Later - pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
 • TTYL - Talk To You Later - pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
 • TXNS - Thanks - ďik
 • TYVM - thank you very much - veľmi vám ďakujem
 • TYVM - Thank You Very Much - díky moc
 • U2 - you too - ty tiež
 • UOK? - Are You OK? - si ok?
 • W84ME - Wait for me - počkaj na mna
 • WOA - Work Of Art - umelecké dielo
 • WOL - Win Or Lose - vyhraj alebo prehraj
 • WRT - With respect to - s ohľadom na
 • WTH - What The Hell - do čerta
 • WU - What's Up? - čo sa deje?
 • WWYL - When Will You Learn - kedy sa budeš učiť?
 • WYSIWYG - What you see is what you get - čo vidíš, to dostaneš
 • XMAS - Christmas - Vianoce
 • XYL - Ex Young Lady - bývalá mladá žena
 • YA - Yet Another - ešte ďalší
 • YABA - Yet Another Bloody Acronym - ešte ďalší akronym
 • YABSA - Yet Another Bloody Stupid Acronym - ešte ďalší hlúpy akronym
 • YAFIYGI - You Asked For It, You Got It - dostal si čo si chcel, na čo si sa pýtal
 • YAOTM - Yet Another Off-Topic Message - ďalšia správa mimo témy
 • YD - You're Dead - si mŕtvy
 • YG - Young Gentleman - mladý gentleman
 • YGWYPF - You Get What You Pay For - dostaneš, čo zaplatíš
 • YHM - You Have Mail - prišiel ti mail
 • YL - Young Lady - mladá žena
 • YM - Young Man - mladý muž
 • YW - You're Welcome - není zač


http://www.acronymfinder.com/


24 Apr 2005, 6:30
Profil  WWW
Light Expert
Light Expert
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 22.8.2005
Príspevky: 37
Bydlisko: Racoon City
Karma: Level +2
Príspevok 
Máš tu dve chyby:
Citácia:
DLTM - don't lie to me - nekam mi

Citácia:
NRN - No Reply Necessary - odpoveč nie je nutná

Doplním nejaké výrazy:
abort = predcasne ukoncit
access = pristup
adresa IP = adresa pocitaca v sieti , su to 4 cisla oddelene bodkou x.x.x.x , pricom kazde cislo je v rozmedzi 0-255 napr.: 213.186.43.52 Specialna IP adresa je loopback adresa = 127.0.0.1 , ktora odkayuje na localhost a sluzi na testovanie softwaru , otvorenych portov , ...
backup = zaloha
bad = zly
batch file = davkovy subor
cancel = zrusit
change = vymenit
character = znak
clear = vymazat (obrazovku)
command = prikaz
copy = kopirovat
delete = vymazat
device = zariadenie
directory = adresar
drive = diskova jednotka
edit = editovat
enter = vstup
erase = vymazat
error = chyba
extension = pripona ( mena suboru )
fail = chyba
file = subor
find = najst
fixed disk = pevny disk
GUI = Grapfical User Interface = graficke uzivatelske rozhranie ( KDE , GNOME )
hard disk = pevny disk
hidden file = skryty subor
IP adresa = adresa pocitaca v sieti , su to 4 cisla oddelene bodkou x.x.x.x , pricom kazde cislo je v rozmedzi 0-255 napr.: 213.186.43.52 Specialna IP adresa je loopback adresa = 127.0.0.1 , ktora odkayuje na localhost a sluzi na testovanie softwaru , otvorenych portov , ...
ignore = ignorovat
input = vstup
insert = vlozit
insufficient memory = nedostatok pamete
interface = rozhranie
invalid = neplatny
key = klavesa ( na klavesnici )
keyboard = klavesnica
line = riadok
list = zoznam
listing = vypis
memory = pamet
name = meno
output = vystup
partition = oblast ( na disku )
path = cesta ( k suboru )
press = stlacit
printer = tlaciaren
queue = rad , fronta
read only = len na citanie ( zakaz zapisovat do suboru )
read = citat
read-write mode = mod citania aj zapisovania
ready = pripraveny
redirection = presmerovanie
remove = odstranit ( delete )
rename = premenovat
replace = nahradit
retry = nahradit
root = administrator
root directory = korenovy adresar ( v Linuxe / ; vo WIN \ )
share = zdielat
shared document = zdielany dokument
source file = zdrojovy dokument
subdirectory = podadresar
track = stopa ( na disku )
tree = strom
unknown command = neznamy prikaz
volume label = navestie disku
warning = varovanie
write protect = ochrana proti zapisu
write = zapisovat


06 Nov 2005, 22:00
Profil  
Medium Expert
Medium Expert
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 4.7.2006
Príspevky: 87
Karma: Level +1
Príspevok 
http://www.zkratky.net


08 Okt 2006, 22:31
Profil  
Medium Professional
Medium Professional
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 13.3.2007
Príspevky: 1019
Karma: Level +3
Príspevok 
http://www.freewarehof.org/acronyms.html


22 Máj 2007, 13:24
Profil  
Star
Star
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 3.7.2006
Príspevky: 552
Karma: Level +1
Príspevok 
viem ze som lumka ale co znamena 1337?


20 Nov 2007, 20:02
Profil  
Addict
Addict
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 24.3.2005
Príspevky: 3425
Bydlisko: ZA <-> TN
Karma: Level +4
Príspevok 
1337 == leet
(v h4x0r-skom jazyku) :wink:


20 Nov 2007, 21:13
Profil  ICQ  YIM  Skype  Pokec  WWW
Medium Professional
Medium Professional
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 13.3.2007
Príspevky: 1019
Karma: Level +3
Príspevok 
a prelozil by mi to niekto o com sa tu bavite??
co za jazyk??


20 Nov 2007, 21:37
Profil  
Guru wannabe
Guru wannabe
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 25.7.2006
Príspevky: 2424
Bydlisko: Bratislava
Karma: Level +4
Príspevok 
"J" píše:
a prelozil by mi to niekto o com sa tu bavite??
co za jazyk??
ujo google za minutu :arrow:

Kód:
Definition: 1337 is hacker speak for "leet," which is an abbreviation of "elite." This term was derived from 31337 "eleet", the UDP port used by the Dead Cow Cult hacker group to access Windows 95 using Back Orifice, a notorious hacking program. Employing various numbers as letters has become a common way to avoid censorship and look cool. Hence you will often see 1337 used in conjunction with terms like "r0x0rz" and "ub3r".


21 Nov 2007, 1:38
Profil  ICQ  
Amateur
Amateur
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 13.1.2006
Príspevky: 29
Karma: Level +2
Príspevok 
ivoralik píše:
viem ze som lumka ale co znamena 1337?
13:37 čas


13 Jan 2008, 19:27
Profil  
Site Admin
Site Admin
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 24.4.2004
Príspevky: 35779
Bydlisko: Európa
Karma: Level +6
Príspevok 
ralf77: Netrep, znamena to LEET ;)


13 Jan 2008, 21:15
Profil  WWW
Redeemer
Redeemer
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 9.9.2005
Príspevky: 11638
Bydlisko: UK
Karma: Level +5
Príspevok 
btw, skratku SNAFU poznam v inom vyzname pismena F. rovnako a TARFU a FUBAR...


22 Jan 2008, 0:33
Profil  
Expert
Expert
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 9.1.2008
Príspevky: 171
Karma: Level -6
Príspevok 
este dodam nieco nove:

LPCU - Lamer PC User


24 Mar 2008, 21:36
Profil  
Professional
Professional
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 10.6.2006
Príspevky: 1403
Bydlisko: Zahranicie
Karma: Level +3
Príspevok 
DSFTL- Daj si facku ty lama.... pouzivam casto pri CS...


25 Mar 2008, 14:44
Profil  ICQ  
Medium Star
Medium Star
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 10.3.2008
Príspevky: 305
Bydlisko: Prague, Czech Republic
Karma: Level +2
Príspevok 
UTFG - Use The Fucking Google

:googluj:


25 Mar 2008, 21:28
Profil  WWW
Medium Star
Medium Star
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 11.3.2008
Príspevky: 388
Karma: Neutrál
Príspevok 
FU - f**k you :D

a pod... aky vyznam ma tato tema ? nechapem...


25 Mar 2008, 21:42
Profil  
Star
Star
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 4.3.2008
Príspevky: 677
Bydlisko: SL
Karma: Level -4
Príspevok 
DPC-do pi**(hh)
WTF-what the fuck- co to ku**a
WTH-what the hell-nieco ako WTF akurat slusnejsie


25 Mar 2008, 21:47
Profil  ICQ  
Darca
Darca
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 14.11.2005
Príspevky: 5772
Karma: Level +6
Príspevok 
aby sa kazdy debil kazdu chvilu nepytal a co znamena toto a co znamena tamto? ....


25 Mar 2008, 21:48
Profil  
Medium Star
Medium Star
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 11.3.2008
Príspevky: 388
Karma: Neutrál
Príspevok 
Maki píše:
aby sa kazdy debil kazdu chvilu nepytal a co znamena toto a co znamena tamto? ....
OT každý debil vie hádam ďobať do klávesnice a naďobe to do googla :-D


25 Mar 2008, 21:51
Profil  
Darca
Darca
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 14.11.2005
Príspevky: 5772
Karma: Level +6
Príspevok 
lenze tu to mas pekne pokope - nechapem tvoju otazku vlastne... je tu taka tema, zalozil ju hojko tak sa spytaj jeho alebo mu otlkaj o hlavu ze VSAK EXISTUJE GOOGLE...


25 Mar 2008, 21:52
Profil  
Addict
Addict
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 15.10.2005
Príspevky: 3953
Bydlisko: TN/Brno
Karma: Level +5
Príspevok 
:-) píše:
OT každý debil vie hádam ďobať do klávesnice a naďobe to do googla :-D
najde sa dost blbych ludi, co ani google nepoznaju a ked poznaju, tak to nevedia alebo sa im nechce. viem z vlastnej skusenosti :wink:


26 Mar 2008, 19:07
Profil  
Zobraziť príspevky z predchádzajúceho:  Zoradiť podľa  
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 28 ]  1, 2  Ďalšia

Choď na stránku


Kto je on-line 
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

Nemôžete zakladať nové témy v tomto fóre
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre
Nemôžete zasielať súbory v tomto fóre

Hľadať:
Skočiť na:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group. © Hojko 2004-2016
[ Time : 0.304s | 12 Queries | GZIP : On ]