Slobodomurari, Illuminati + New World Order

Diskusie na politické témy...
-AA-
Hardcore addict
Hardcore addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 6999
Registrovaný: 05 aug 2004, 0:59

Re: Slobodomurari, Illuminati + New World Order

Príspevok od používateľa -AA- »

Do slobodomurárskych lóži priláka svetová židovská loby tých ľudí, ktorí sú verejne a predovšetkým politicky činní alebo sa predpokladá, že budú. Títo ľudia sú potom povinní lóžu informovať o všetkom, aj keby to bolo predmetom štátneho tajomstva. Cez týchto ľudí lóža presadzuje svoj vplyv. Jednotlivé stupne lóže, t.j. jej členovia sú navzájom utajení. Existuje 33 stupňov zasvätenia. Je to prísne konšpiratívne usporiadané. Vedenie slobodomurárskych lóži je v rukách
Židov a jej jedným z dôležitých nástrojov svetovej židovskej loby na ceste k svetovláde.
abstraktt napísal:nemate niekto zoznam znamych slobodomurarov a podobnych individuii vo svete ?
J. Carnogursky ? V. Havel ? :)
Frostik napísal:dakujem ti za tie odkazi taketo veci ma strasne zaujimaju este raz dakujem
Tak ti sem nieco skopirujem.. ;)

Naším nepriateľom je Z.O.G. (Zionist Occupation/Occupied Goverment)
Ale ako Z.O.G. funguje? Kto sú títo ľudia v reále?
Jednu z odpovedí môžeme nájsť na týchto stránkach:
ŠTEFFEK, František: Apokalypsa planéty
1.
Kruh sa uzatvára I.
http://astro-tabu.webpark.sk/10kruh1.html
2.
Tajný rébus elity II.
http://astro-tabu.webpark.sk/11tajny_rebus_elity.html
3.
Európska únia III.
http://astro-tabu.webpark.sk/12unia.html
4.
Exodus IV.
http://astro-tabu.webpark.sk/13exodus.html
---------------------------------------------------
Kto teda tvorí Z.O.G. (prepojený ruka v ruke so svetovým slobodomurárstvom) ???
Najvýstižnejšie ho azda charakterizuje obrázok pyramídy
(Pozri:
Tajný rébus elity II.
http://astro-tabu.webpark.sk/11tajny_rebus_elity.html
)
1.
Úplne hore je oko nad pyramídou
- ich mesiáš, ktorého ešte stále očakávajú...
2.
Ilumináti (slobodomurári so "zásterou")
- pod ním je : RT - Rada troch
- o stupeň nižšie je : Rada 33
- ešte nižšie sa nachádza : Klub 300 (500)
- pod nimi je B´nei B´rith
(na Slovensku má pobočku s názvom TOLERANCIA)
- najnižšie je: Grand Orient
(ten má napríklad v ČR pobočku: www.zednari.cz )
--------------------------------------------------------------
3.
Súčasťou pyramídy sú aj tzv. Ilumináti bez "zástery"
tvorené:
- Škótskym rítom 1 - 33
- Yorským rítom
- Rotary International, Lions clubs International, YMCA atď.
- Modré lóže
- Slobodomurári bez zástery
- Humanizmus
- X.Y.

Pre nás je podstatné, že na Slovensku dnes poznáme niekoľkých príslušníkov Z.O.G.....

----------------------------------------------------------------------------------

Veľká lóža B´ NAI B´ RITH alebo IOBB (Independent Order B´nai B´rith = Nezávislý Rád Synov Zmluvy Starého Zákona), ide o elitný rád, do ktorého sú prijímaní výslovne len Židia. Ten riadi svetový sionizmus a maskuje pred svetom svoju mocenskú hru slovami o humanite, tolerancii, zmierení a podobne.

ZMENA - týždenník č. 14/92 uverejnil článok pod názvom" Tichá zvesť":
že dňa 12. chešvanu 5782 v Bratislave znovu založili "humanistickú“ organizáciu B´nái B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Prišiel ju inštalovať prezident európskeho dištriktu Maurice Honigbaum z Francúzska a s riaditeľom XIX. dištriktu prof. dr. Ehrlichom, tiež zástupcovia kontinentálneho dištriktu Veľkej Británie, prezidenti z Viedne a Budapešti, desiatky priateľov a hostí. Za slovenskú verejnosť prišiel zhromaždenie pozdraviť predseda SNR F. Mikloško a takmer celá vláda na čele s premierom J. Čarnogurským, primátor Bratislavy, diplomatický zbor, mnohí verejní činitelia, pozdravy poslali biskupi. Prejavy predniesli: Honigbaum, Ehrich, Mikloško a prezident bratislavského spoločenstva doc. P. Traubner. Oficiálna tlač ani stranícke tituly KDH sa o tejto udalosti nerozširovali.

Menoslov členov BB Tolerancia, Bratislava

1) František Alexander
2) Gabriela Alexandrová
3) Juraj Alner
4) Pavol Breiner
5) Juraj Danciger
6) Ľudovít Doj
7) Zuzana Dolejšiová
8/ Tibor Feldmár
9) Ľudovít Fischer
10) Viera Fischerová
11) Jaroslav Franek
12) Mária Fürediová
13) Dagmar Gavorníková
14) Tomáš Gertler
15) Katarína Gertlerová
16) Ivan Horský
17) Otmar Karpfen
18/ Tomáš Kauffmann
19) Tomáš Kraus
20) Tatiana Krausová
21) Pavol Kučera
22) Eva Langerová
23) Zolo Lenský
24) Juraj Mencer
25) Ivan Pasternák
26) Zuzana Pasternáková
27) Alica Pásztorov
28/ Boris Plintovič
29) Ladislav Polák
30) Anna Považanová
31) Peter Redlich
32) Zuzana Redlichová
33) Igor Rintel
34) Peter Salner
35) Eva Salnerová
36) Ervin Schonhauser
37) Vojtech Schragge
38/ Otto Šimko
39) Peter Šťastný
40) Juraj Stern
41) Zuzana Sternová
42) Irena Stromfová
43) Eva Trachtová
44) Pavol Traubner
45) Katarína Traubnerová
46) Milan Valášek
47) Herta Vyšná
48/ Loránd Vyšný
49) Jozef Weiser
50) Jozef Weiss
51) Tomáš Weiss
52)
53) Peter Werner
54) Katarína Zavarská
55) Miloš Žiak
56) Marina Žiaková

----------------------------------------------------------------------------------

Na Slovensku pôsobia aj ROTARY KLUBY...
Čo je rotary klub azda najvístižnejšie zachytáva článok v funzine magazíne "Výstraha" ktorý tu uverejňujem:
-
Prevzaté z:
„Výstraha“ No. 1. – The voice of the S.V.F. (1999)

ROTARY KLUBY

Na úvod citát z časopisu Svobodný zednář roku1930 (vydávaný v predvojnovej –ČSR):
„Rotary je dobrovoľné združenie mužov, ktorí sa schádzajú raz týždenne. Tieto schôdzky posilňujú úprimné priateľstvo a zdravý spoločenský styk nutný na bližšie zoznámenie. Do klubu Rotariánov príma sa len jediný zástupca svojho občianskeho povolania, aby sa zabránilo hašterivosti. Každý Rotarián je považovaný za koliesko v spoločenskom riadení, ktoré je porovnávané zo strojom. Úlohou Rotariánov je:
Slúž, tým naplníš svoju úlohu!
Prvý Rotary klub založil v Chicagu 23. februára 1905 b.´. Paul Harris, advokát z Chicaga, ktorý sa odieva už dlhé roky zásterou. Preto si vysvetlíme, že sa rotariánstvo tak veľmi podobá Kráľovskému umeniu.“
Pre neznalých problému uvádzam vysvetlenie, že v slobodomurárskej „reči“ „Kráľovské umenie“ označuje samotné slobodomurárstvo, a že „b.´ .“ znamená brat slobodomurár, a že odievanie sa (rituálnou) zásterou tiež znamená fakt, že PAUL HARRIS bol slobodomurárom, okrem toho tento zakladateľ Rotary klubu bol ŽID!
Rotary klub (tiež Rotary International) sa nachádza v rámci slobodomurárskej celosvetovej hierarchie na spodných (najnižších) stupňoch zasvätenia v slobodomurárskej pyramíde.
Znamená to, že ani väčšina členov R.K. nemusia byť slobodomurármi. Áno, pravdou je, že R.K. skutočne nie je slobodomurárskou organizáciou v užšom a pravom slova zmysle – tak ako ani iskričkovská, pionierska a zväzácka organizácia Socialistického zväzu mládeže (SZM) nebola organizáciou komunistickou. Lenže podobne ako komunisti založili iskričkovskú, pioniersku a zväzácku organizáciu SZM, tak slobodomurári na čele so Židom Paulom Harrisom založili Rotary klub. A ako komunisti si vychovávali v SZM (hlavne v radoch Zväzákov) svoje budúce kádre, tak slobodomurári používajú Rotary kluby ako liaheň svojich budúcich potencionálnych spolubratov, ktorých si po vyhliadnutí a postupnom „kultivovaní“ „vyťahujú“ k sebe do vyšších stupňov Pyramídy... . Existujú i ďalšie, hoci nepriame dôkazy o tom, že R.K. je ovládaný bratmi v zásterách:
Príklad?
Keď počiatkom 90-tych rokov (dvadsiateho storočia) žiadali parížsky slobodomurári vtedy ešte sovietske úrady v Moskve o povolenie založiť slobodomurársku lóžu, povolili im Sovieti založiť práve (“iba“) Rotary klub... .
Obľúbeným slovným spojením v tomto spolku je „opilovanie hrán“. Samotný Paul Harris na túto tému povedal:
„Dnešní ľudia sú hranatí, to je negatívne, to je krátkozrako sebecké. Opilujme im hrany! Posaďme svet na kolieska!“
Čo však naozaj znamená komusi opilovať hrany? Čo však naozaj znamená posadiť svet na kolieska? Čo znamená heslo Rotary klubu „Pôjde to!“? Môže to znamenať „opilovanie hrán“ kresťanstva a národniarstva ako dvoch úhlavných nepriateľov slobodomurárstva, ktoré stoja v ceste za dosiahnutím svetovlády. Z hľadiska Rotariánov a slobodomurárov vôbec je teda nutné „opilovať“ tieto dve „hrany“ a tak utvoriť masu bezprizorných ľudí „sivej“ farby, bez opory v kresťanstve a bez pocitu národnej hrdosti, ľudí, ktorí sa takto budú dať veľmi ľahučko ovládať pomocou masovokomunikačných prostriedkov - tie zas majú z veľkej miery v rukách osoby blízke “bratom s kružidlom a pravouholnicou“... .
Rotary klub je podobne ako slobodomurársky rád organizáciou elitárskou, lebo vyhľadáva, združuje a vychováva elitu, hlavne z finančnej a hospodárskej oblasti. Samozrejme všetko na základe svetoobčianstva.
Zásada, že v jednom klube má byť iba po jednom zo zástupcov i určitého zamestnania sa (aspoň v predvojnovej ČSR) obchádzala tak, že ak sa napríklad v jednom Rotory klube zišlo päť advokátov, tí sa „dohodli“, že jeden zastupuje trestné právo, druhý civilné, tretí národohospodárske atď. . Vo vidieckych kluboch prvej ČSR bolo členmi viacero Židov!
Typická pre Rotary klub je podobne ako pre rád slobodomurárov symbolika - ich symbolom je ozubené koleso, ktoré znamená jednotlivého Rotariána točiaceho sa (pracujúceho na svojej úlohe) v rámci veľkého stroja – spoločnosti. Rotariáni uznávajú hlavne tie časti dejín, keď išlo všetko prudko napred ako koleso (revolúcie, prevraty?) Nechajme prehovoriť opäť Žida Paula Harrisa:
„Druhou etapou nových myšlienok je znamenie kolesa - kolesa ducha, a to je zákon lásky. Objavil ho Ježiš, ale doteraz nebol uskutočnený... Koleso znamená pohyb – hladký chod - pokrok... Najcennejšie, čo nám zanechala minulosť bolo práve koleso... .“
Príznačné pre Rotariánov je nenápadne - nápadný protikresťanský postoj a propagovanie veľmi diskutabilnej myšlienky, že nie Boh ale človek má byť meradlom všetkého:
„Na prahu zlatých čias: stredovek, ktorý sa krútil len okolo Boha, minulé storočia, ktoré sa krútili len okolo Prírody s veľkým P, to všetko patrí minulosti. Dnešok sa už krúti a zajtrajšok sa konečne bude krútiť okolo človeka. Náboženstvo včerajška nám malo pomôcť žiť tak, aby sa to páčilo Bohu. Dnešná a najmä zajtrajšia doba nám pomôže žiť tak, aby to bolo prospešné pre človeka... . Stredovek chcel od človeka obete, obete, obete, dnešok chce len jedno - jediné: dať človeku len kus pozemského šťastia...“
Rotary International má svet rozdelený na dištrikty – predvojnová ČSR bola 66-tym takýmto dištriktom. Akým dištriktom je súčasná Slovenská republika, mi nie je známe. O založenie Rotary klubu v prvej ČSR sa zaslúžil b.´ . (brat slobodomurár) Ján Masaryk v roku 1925. Prvým guvernérom bol Josef Schulz, po ňom Bedřich Vraný, Dr. Václav Tille, Jaroslav Podhajský, Alois Červenka, Rudolf Herrmann, Dr. Karel Neuwirth, Josef Zaba a Dr. Ferdinand Hýža (údaje od 1925 po r. 193. Inými významnými členmi Rotary klubu prvej ČSR boli:
motocyklový kráľ Ing. František Janeček, generálny riaditeľ Banskej a hutnej spoločnosti Dr.Ing. Otakar Kruliš – Randa, vrchný riaditeľ Národnej banky František Peroutka, riaditeľ pražských elektrických dráh Ing. Alois Píbl, podnikateľ Ing. Václav Havel (otec súčasného českého prezidenta!!!) Bol prezidentom pražského Rotary klubu číslo 2143 a zároveň členom slobodomurárskej lóže BOHEMIA !!!), továrnik Jindřich Waldes, pražský exprimátor Dr. Karel Baxa, atď. Teda samá elita. Rotary klub v prvej ČSR mal na svojom štíte nápis:
„Služba nad vlastní já“.
V predvojnovej ČSR boli Rotary kluby v 47 mestách a mali celkovo 1223 členov
(údaj k roku 193. Na Slovensku sa nachádzali Rotary kluby len v piatich mestách:
Banská Bystrica
– č.3870, založený v júni 1935, schôdzky- Národný dom v B.Bystrici a Štátna reštaurácia v Sliači, každý utorok o 20.00 hod. Prezident Viliam Paulíny, tajomník Čeňek Holečka, 29 členov.
Bratislava
- č.2583, založený v marci 1927, schôdzky- hotel Carlton, každý piatok o 20.00hod. Prezident Dr.Ing.Otto Kapp, tajomník Dr.Jaroslav Dvořák, 52 členov.
Košice
- č.2838, založený v marci 1928, schôdzky- hotel Európa, každý pondelok o 19.30 hod. Prezident Jozef Krno, tajomník Dr. Gustáv Ružiak, 28 členov.
Poprad
- č. 3806, založený v januári 1935, schôdzky- v lete v Tatranskej Lomnici, na jar v Poprade, v zime v Novom Smokovci, na jeseň v Poprade, každý utorok o 19.00 hod.
Turč.Sv.Martin (dnes Martin)
-č.3170, založený v máji 1929, schôdzky- hotel Národný dom, každý piatok o 20.00 hod. Prezident Václav Houfek, tajomník Ing. Dr. Vilém Kurs, 15. členov.
Z pomeru 5 Rotary klubov na Slovensku ku 42 Rotary klubom v Čechách (rok 193 je badateľné, že na tradične konzervatívnom a kresťanskom Slovensku nenašli Rotariáni výraznejšiu oporu.......
-
V súčastnosti (rok 1999) je mi známa existencia Rotary klubov v Bratislave, B. Bystrici, Nitre, Piešťanoch, Žiline, a v Poprade, teda zo 6-tich miest. Tradičným scénarom prebieha ustanovenie nového Rotary klubu – po založení klubu sa zvolá tlačovka, prednesú sa krásne reči, Rotariáni oznámia cez médiá koľko peňazí (svojich???) oni darovali na charitu a to verejnosti stačí, aby si zafixovala (ako Pavlov pes : signál = žrádlo),
podmienený reflex, slovné spojenie : Rotary klub = charitatívna pomoc...
Čo zostáva v pozadí sa dá len domyslieť... (tiché lobovanie za tú „ich“ myšlienku).
Napríklad v Poprade v máji 1997 prevzali predstavitelia znovu založeného Rotry klubu Charitu a usporiadali tlačovú konferenciu a odovzdali finančný dar Nadácií Onkológia-rádio Poprad. Na jeseň roku 1996 guvernér 1920 dištriktu Rotary International R. Buchmeiser odovzdal certifikát členstva žilinskému R. Klubu (ten sa začal utvárať roku 1993).
Prezidentom Rotary klubu v Žiline sa stal MUDr. František Veselý. Ten prevzal od poľských Rotariánov z klubu Zamošč symbolický zvon, úderom ktorého sa začínajú a končia členské stretnutia. Zahraničných hostí i miestnych Rotariánov prijal i viceprimár Ing. Milan Gavlák. Akt prijatia tohto klubu za riadneho člena celosvetovej organizácie Rotary International prebehol v Dome umenia Fatra i za účasti bývalého prednostu OÚ v Žiline Miloša Kontru. Žilinský R. Klub mal v roku 1996, 25 členov po svojom založení prispel na bezplatné očkovanie detí proti Hepatitíde v ústave pre duševne choré deti v Oščadnici a založil charitatívnu Nadáciu Vakcína. Jeden denník uviedol, že cieľom Rotary klubov je poskytovať pomoc druhým a ukazovať cestu premien snov ľudstva na skutočnosť.
No znie to pekne... Rotary kluby pôsobia v 149 krajinách sveta a majú okolo 1,3 milóna členov (údaj z roku 1996). Ich charitatívna činnosť je iba malou časťou ich činnosti a je iba zásterkou na ohlúpenie naivnej verejnosti. Príkladom ich iných aktivít je napríklad fakt, že medzinárodný Rotatry klub spolufinancoval súdruhov disidentov z Charty77 (Václava Havla a spol.). Preto ak sa stretnete s Rotary klubom- Pozor!!! A vystríhajte i svojich ostatných priateľov.
X.Y.
(Copyright – Výstraha č.1. rok 1999)
--------------------------------------------------------

Toľko článok...
Autor mal obmedzené možnosti...
Dnes sami Rotariáni
www.rotary.cz
uvádzajú na svojom webe kto je ich členom...

http://www.rotary.cz/?kluby=1

----------------------------------------------------------------------------------

A kto predstavuje LIONS CLUBS INTERNATIONAL ???

http://www.lions-clubs.info/

----------------------------------------------------------------------------------

SOROPTIMIST INTERNATIONAL
www.soroptimist.sk

----------------------------------------------------------------------------------

Putovaním svetom Internetu som narazil opäť na "monitoring" Z.O.G. na Slovensku... opäť známe mená, tentoraz rozšírené aj o zopár známejších...
----------------------
Kto za koho kope I.
http://www.prop.sk/kto_za_koho.htm

Kto za koho kope II.
http://www.prop.sk/kto_za_koho_kope.htm

----------------------------------------------------------------------------------

Menný register:
----------------------------------------------
http://www.prop.sk/menny_register.htm

----------------------------------------------------------------------------------

Prijemne citanie :evil:
pinacolada
Guru wannabe
Guru wannabe
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 2475
Registrovaný: 13 júl 2006, 21:36
Bydlisko: východoslovensko
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa pinacolada »

no zda sa ze mate pravdu...diki aryan angel za linki a tie clanky :wink:
Tomasito
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5722
Registrovaný: 30 jan 2005, 0:18
Bydlisko: Pressburg

Príspevok od používateľa Tomasito »

Aryan Angel, fajn spracovany prispevok.

Uz len dodam, ze sefom B´nai B´rith na Slovensku (Tolerancie) je (bol?) predseda "slovenskej zidovskej obce" Pavel Traubner.
havarka
Medium Star
Medium Star
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 371
Registrovaný: 06 feb 2006, 20:04

Príspevok od používateľa havarka »

Tomasito,

Pavel Traubner je cestny predseda Ustredneho zvazu Zidovskych Nabozenskych Obci. UZ ZNO.

edit: Upravene meno.
Tomasito
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5722
Registrovaný: 30 jan 2005, 0:18
Bydlisko: Pressburg

Príspevok od používateľa Tomasito »

havarka napísal:Tomasito, ked uz nieco pises aspon si over fakty.

Peter Traubner je cestny predseda Ustredneho zvazu Zidovskych Nabozenskych Obci. UZ ZNO.
Teraz sa budeme malicherne tahat o slovicka? UZ ZNO / "Slovenska zidovska obec" (tento pojem sa hovorovo bezne pouziva).

BTW. nie Peter ale Pavel :aasmile11:
abstraktt
Expert
Expert
Príspevky: 196
Registrovaný: 31 aug 2006, 22:17

Príspevok od používateľa abstraktt »

Hlupa otazka, ale v com spociva nebepecenstvo slobodomurarov?
krija
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5097
Registrovaný: 29 jan 2006, 15:57
Bydlisko: my heaven is your hell
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa krija »

abstraktt napísal:Hlupa otazka, ale v com spociva nebepecenstvo slobodomurarov?
možno sa niekto o5 negatívne vyjadrí k môjmu príkladu-prirovnaniu, ale je to zhruba takto: rakovinu tiež nemusíš vidieť, alebo vedieť, že ju máš a aj napriek tomu ťa zabíja. vyciciava z teba život a robí všetko len vo svoj prospeh.

v 2. rade by som sa vyjadril k tajnému a uzavretému.
príklad: prídete do spoločnosti uchádzať sa o miesto. dostanete dotazník-vyplníte ho-dostanete odpoveď:nepríjimame vás do pracovného pomeru, lebo nemáte dostatok vedomostí a schopností na výkon tejto funkcie. sídlo firmy ste našli-nie je tajné,,vás nevzali medzi seba-je uzavretá. tuším tomasito tu spomínal, že slobodomurári vyhľadávajú takých členov čo majú čo ponúknuť, či už sú politicky činní, alebo len na začiatku politickéj kariéry, alebo využiteľní v iných sférach s vyšším vplyvom.

no a v neposlednom rade sa vyjadrím ešte k celkovej problematike vyjadrovania cez symboly a rôzne inotaje. nevadí mi to. veď ak to teraz trochu pritiahnem za vlasy, tak američania viedli v tichomorí počas WWII tiež jednu kodovanú hru /vojnu/ - kod navajo. ako sa medzi sebou vyjadruje určitá skupina ľudí je bezpredmetné-toto je aj tak len škrupina na vajci, šupka na pomaranči...
je to malichernosť, dokonca asi aj flustrovanosť ľudí, čo sa zapodieva lúštením týchto symbolov. lebo vedia, že k tomu čo je pod tou škrupinou sa asi nikdy nedostanú - a to len preto lebo, oni sami nemajú čo ponúknuť.
len tak v rýchlosti sa k jednému symbolu vyjadrím.
vlajka Európskej únie:
12 hviezd=vznikla o niečo skôr, ako europske spoločenstvo-stvá, ale v súčasnej podobe je od roku 1992. v tom čase mala 12 členov. /myslím tým EU, nie vlajku/
farba hviezd=žltá, or niekde uvádzaná zlatá. Čína má tiež na vlajke žlté hviezdy.
pozadie=modré, na olympijskej zástave 5 kruhov znázorňuje 5 kontinentov-európa je modrá.
kruh=od čias kráľa artuša je znakom rovnosti.
m3thod-man
Star
Star
Príspevky: 561
Registrovaný: 23 sep 2005, 15:17
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa m3thod-man »

este by som spomenul tajnu organicaciu Skull and Bones . Zacinala ako studensky spolok na eltinej univerzite Yale. Jej clenovia su aj obaja Bushovci a aj John Kerry a kopec vplyvnych ludi v USA. Vysoko postaveny sudcovia, CIA ludia, politici ....
Tomasito
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5722
Registrovaný: 30 jan 2005, 0:18
Bydlisko: Pressburg

Príspevok od používateľa Tomasito »

Lord PROXI
King
King
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 1729
Registrovaný: 08 sep 2005, 13:46
Bydlisko: Lučenec
Kontaktovať používateľa:

new world order

Príspevok od používateľa Lord PROXI »

http://video.google.com/videoplay?docid ... orld+order

si to pozerone prezrite, az kym to nebudete chapat, co to ma znamenat, proste nema to chybu, co si o tom myslite?
Ako hodne tam toho suvisi, a take detaili, proste som iba cumel. :shock:

edit: ta persephona na budove bieleho domu nema chybu
atlox
Light Star
Light Star
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 230
Registrovaný: 15 aug 2006, 0:31
Bydlisko: Poprad
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa atlox »

Lord PROXI napísal:http://video.google.com/videoplay?docid ... orld+order

si to pozerone prezrite, az kym to nebudete chapat, co to ma znamenat, proste nema to chybu, co si o tom myslite?
Ako hodne tam toho suvisi, a take detaili, proste som iba cumel. :shock:

edit: ta persephona na budove bieleho domu nema chybu
Osobne si myslím, že to video je dosť husté... ale takéto "náhody" sa nájdu kade-tade po celom svete... aj na Slovensku :wink:
-AA-
Hardcore addict
Hardcore addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 6999
Registrovaný: 05 aug 2004, 0:59

Príspevok od používateľa -AA- »

Obrázok

they.. :roll:
kali520
Darca
Darca
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 6625
Registrovaný: 15 mar 2006, 15:37

Príspevok od používateľa kali520 »

http://www.pozorovatel.sk/archiv/Slobodomurari.html
Zaujimave je ze na velkej pecati je z 13 hviezd (pentagramov) vytvorena zidovska hviezda resp hexagram (ale to uz tu bolo spominane) a pyramida so vsevediacim okom tiez vytvorí zidovsku hviezdu pospajanim pismen z napisu annuit oceptis, A a S a dole s nazvu Novus ordo seclorum s pismen N, O a M, tieto pismena tvoria Mason co znamena MurarObrázok
Tomasito
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5722
Registrovaný: 30 jan 2005, 0:18
Bydlisko: Pressburg

Príspevok od používateľa Tomasito »

Nabuduce davajte obrazky ako prilohy or nahlady cez imageshack (vid. INFO).
V opacnom pripade moze byt vas prispevok bez upozornenia zmazany. THNX
kali520
Darca
Darca
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 6625
Registrovaný: 15 mar 2006, 15:37

Príspevok od používateľa kali520 »

autor: HENRY MAKOW Ph.D. (4. 11. 2006)
preklad: SITRA AHRA
zdroj: savethemales.ca

Keby ste sa opýtali Genghis Khana na jeho návod ako dobyť svet, asi by ste dostali odpoveď: „drvivú silu“ alebo „brutálne násilie“. Pravdepodobne by ste neočakávali odpoveď „Presviedčanie“ (MAKE BELIEVE).

A v prvom sedení Protokolov sionských mudrcov autor zdôrazňuje trikrát: našim heslom je „sila a presvedčovanie“. Predpokladám, že slovom „presvedčovanie“ myslí masové klamanie.

Všimol som si toto, pri čítaní „The Truth About the Slump“ (1931) od A. N. Fielda. Zdá sa, že iluminátski židovskí bankári financovali boľševickú revolúciu, výmenou za vlastníctvo ruského priemyslu. (str. 62 – 72)

Podľa dokumentov nemeckej tajnej služby inštruovali boľševikov „zničiť ruských kapitalistov natoľko, ako sa vám zapáči, ale v žiadnom prípade nebude možné zničiť ruské korporácie“.

Nemecká Imperial Banka poslala boľševikom viac ako 60 miliónov rubľov. V tejto spojitosti Field (str. 69) uvádza dokumenty 10 a 11, obsahujúce dohody medzi bankármi a boľševikmi: „Poskytujú úplný prehľad dohôd, podľa ktorých budú po vojne nemecké banky kontrolovať ruský priemysel.“

Samozrejme, za týmto všetkým bol šéf nemeckej tajnej služby, Max Warburg, brat predsedu US Federal Reserve, Pavla Warburga. Teda hovoríme o medzinárodných bankároch a ich spoločníkoch.

Učili nás, že „komunizmus“ bol o „rovnosti“ a „verejnom vlastníctve“, a že pracujúci povstali, aby zvrhli kapitalistickú tyraniu. Neučili nás však, že „komunizmus“ bol dômyselnou intrigou, v ktorej určití kapitalisti zaplatili Leninovi a Trockému, aby ukradli bohatstvo iným kapitalistom, predstierajúc, že je to v prospech „pracujúcej triedy“.

Medzinárodní bankári použili peniaze US Treasury na financovanie obidvoch: boľševickej revolúcie a ZSSR. (Collective Speeches of Congressman Louis T. McFadden, Chairman, House Banking Committee, p. 397)

Tretí barón Rotschild bol sovietsky agent a polovica britského podniku bola sovietskym majetkom.

Aký triumf „presvedčovania“ bol KOMUNIZMUS! Spomeňme si na milióny idealistov, ktorí položili svoje životy za túto komédiu! Spomeňme si na milióny, ktoré zahynuli v tzv. druhej svetovej vojne, zatiaľ čo tí istí bankári financovali Hitlera, aby držal Stalina na uzde! Spomeňme si na bilióny dolárov utratených na tzv. „studenú vojnu“! „PRESVEDČOVANIE!“ Uvážme, ako málo vedel západ o zverstvách Stalina alebo Mao-a v porovnaní s Hitlerom. (viď „The Other Side of Holocaust Denial“ od Dr. H. Makowa, autora tohto článku).

Keď teda komunizmus bola pasca, môžeme smelo predpokladať, že každá historická udalosť a kultúrny trend v modernej západnej histórii, vrátane náboženstva „sekulárneho humanizmu a modernizmu“ sú tiež produktmi „presvedčovania“.

Keď sa im podaril komunistický podvod, útok na WTC (11. 9.) a „Vojna proti terorizmu“ sú naozaj len drobnosti.

Ako to robia? Kontrolujú nástroje „presvedčovania“, masmédiá a „vzdelávací“ systém.

SIONIZMUS
Niektorí ľudia si myslia, že centrálni bankári chcú zaviesť svetovú diktatúru v prospech Židov. Je to pochopiteľné, pretože tí istí bankári (Rotschild, Schiff, Warburgovci, atď.) boli oficiálni lídri židovskej komunity. Oni financovali a financujú židovské organizácie a politické hnutia, v ktorých sú prominentní Židia. Ale keď komunizmus bola pasca, určite aj tie iné, feminizmus, liberalizmus, socializmus, neokonzervativizmus a sionizmus sú tiež falošné. Ako každý, aj Židia, sú terčom a obeťami „presvedčovania“ bankárov – iluminátov. (Tu sa autor nezaprie, že je Žid – poznámka predkladateľa.)

Louis B. Marshall, (1856 – 1929), poradca bankárov Kuhn – Loeb, ktorí reprezentujú Rotschildovcov, napísal v liste zo dňa 26. septembra 1918: „Sionizmus je len časť ďalekosiahleho plánu; je to len vhodný vešiak, na zavesenie mocnej zbrane.“

Ako by reagovali na túto informáciu Židia, ktorí obetovali svoje životy za „národný domov“? Alebo na informáciu, že nový izraelsky Najvyšší súd je plný slobodomurárskych symbolov, navrhnutých slúžiť Novému svetovému poriadku?

Upozorňujúc, že „sila“ je druhou polovicou rovnice, Marshallov list končí hrozbou protisionistickým Židom: „Všetky protesty, ktoré by snáď vzniesli, by boli zbytočné. Privolali by na seba vynikajúco organizovanú nenávisť. Dokonca, aj keby som ja sám mal organizovať boj proti sionizmu, stiahol by som sa pred možnosťami, ktoré by nasledovali.“

Tento list bol adresovaný pánovi Maxovi Seniorovi, podnikateľovi a filantropovi, ktorý požiadal Marshalla, aby prehovoril proti sionizmu na zhromaždení. Táto hrozba poukazuje na gangsterskú taktiku sionistov, používanú proti židovskej komunite.

Senior reagoval rýchlo. Dňa 30. septembra 1918 odpovedal Marshallovi:

„Odmietam akúkoľvek spojitosť na náboženskom, rasovom, alebo kultúrnom základe, pre ‚národný domov Židov v Palestíne‘. Videli sme, aká demoralizujúca bola rozdielnosť v oddanosti Nemcov k tejto krajine. Nepredstieram, že poznám vnútornú politickú históriu a politické problémy, ktorých sa dotýkate... nebudem ale zastrašený a umlčaný žiadnou z hrozieb, ktoré spomínate. Za skutočné nebezpečenstvo pre Židov považujem mlčanlivú rezignáciu k sionistickým požiadavkám.“ (L. Fry, „Waters Flowing Eastward“, p. 55)

ZÁVER
Dnes už je preslávený výrok J. Edgara Hoovera: „Každý jednotlivec je hendikepovaný, keď stojí tvárou v tvár konšpirácii tak monštruóznej, keď ani nemôže uveriť, že existuje.“ Komunizmus a sionizmus sú len „príhody v ďalekosiahlom pláne“, vytvoriť diktatúru „svetovej vlády“ riadenú centrálnymi bankármi, oddanými Luciferovi. „Mocná sila“ je energia organizovaného židovstva pomôcť zvrhnúť kresťanské základy západnej civilizácie a priniesť „Nový vek“. Ak bude treba, Židia zase môžu byť obetovaní v perverznej megalomanickej hre bankárov.

Komunizmus je satanský. Jeho emblém, päťcípa hviezda, je satanský. Komunistický Manifest volá po deštrukcii rodiny, kultúry, vedy a náboženstva, konfiškácii majetku a dedičstva, kontrolu komunikácie a po diktatúre. Taktiež požaduje privátne centrálne banky a dane.
Je znepokojujúce, že centrálni bankári za komunizmom, sú taktiež za 11. septembrom a za „Vojnou proti terorizmu“.
Je znepokojujúce, že sionisti (neokonzervatívci) väčšinou figurujú v prípravách nasledujúcej etapy „ďalekosiahleho plánu“, ktorý sa nazýva „Zrážka civilizácií“.

Neverím, že by Židia toto mohli dosiahnuť bez spolupráce nežidovskej „elity“, organizovanej v spoločných karteloch a tajných spolkoch ako je Slobodomurárstvo, Pilgrim Society (Spolok Pútnikov), Skull and Bones (Lebka a Kosti), Mormoni, Fabiani, Jezuiti, Theosofisti a Bilderbergeri. V podstate, Nový svetový poriadok je expanzia britsko-amerického imperializmu, ktorý bol vždy vyjadrením malej židovsko-nežidovskej plutokracie.

Doráža ma, že vďaka „presvedčovaniu“ masy (Židov ako aj Nežidov) žijú v „raji bláznov“, neuvedomujúc si temnoty na nich padajúce. A tí, čo rýpu do tohto podvodu, PRESVEDČOVANIA, aby zburcovali masy, sú obviňovaní zo „šírenia nenávisti“.
-AA-
Hardcore addict
Hardcore addict
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 6999
Registrovaný: 05 aug 2004, 0:59

Príspevok od používateľa -AA- »

zaujimave ale je mozne ze aj (zidovski) autori pisuci na tuto temu ako Makow, Chomsky a iny su castou "planu"

najviac riskovali asi ked rozputali 2sv.v., ak by narodny socializmus vyhral, bol by s nimi koniec.. ale vyslo im to presne ako chceli.. desiatky miliony mrtvych europanov, k tomu aj cast obycajnych zidov ako zaklad pre najvacsiu zbran ich buducej propagandy..

V podstate to nie su novinky, mozno sa o tom po vojne tolko nehovorilo/nepisalo ale fakty o tychto kruhoch,bankaroch,tajnych spolocenstvach boli NS rezimu zname.. takto uz riskovat ale nebudu, vojna bola len zaciatok a plan vysiel.. mozno ze to bola posledna sanca..
kali520
Darca
Darca
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 6625
Registrovaný: 15 mar 2006, 15:37

Príspevok od používateľa kali520 »

Tajomstvá a záhady spoločnosti B´nai B´rith
_____________________________________________V roku 1997 sa členovia Bnai Brith (ADL) stretli s predstaviteľmi slovenskej vlády za účelom zakázať a stiahnuť zo škôl učebnicu Milana Ďuricu - Dejiny Slovenska a Slovákov. Stretnutie sa uskutočnilo na podnet aktívnej skupiny slovenských Židov (UZ ZNO, z ktorých sú zrejme mnohí členmi ADL). Napriek tomu, že kniha bola hodnotená pozitívne, táto skupina nakoniec dosiahla jej celkove stiahnutie zo slovenských škôlPán Boh mieni, človek mení - a naopak
"Nenamýšľaj si, človeče, že všetkému rozumieš! Veď Boh vraví: Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem."
Starý zákon

"Komuže prirovnám ľudí toto pokolenia? Komuže sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ´Pískali sme vám a netancovali ste; nariekali sme a neplakali ste.´"
Lukáš 7:31-32


Emmanuel Ratiér nám teraz prezentuje veľmi zaujímavú štúdiu na tému B´nai B´rith. Zatiaľ nikto nenapísal na túto tému takú rozsiahlu prácu. Ono to totiž v minulosti bolo veľmi ťažké venovať sa B´nai B´rith, pretože - ako sa zdalo - na verejnosť sa nikdy nič nesmelo dostať. Dokonca ani v národnej knižnici v Paríži nebolo možné nič nájsť; aj tam sa nachádzali len tri malé knižôčky z roku 1932. Ale podľa "Encyclopedia Judaica" (1970) je B´nai B´rith "najstaršou a najpočetnejšou judaickou organizáciou vzájomnej pomoci, organizovanou v lóžach a komorách v 45-tich krajinách. Celkový počet členov je 500 000."

To je čudné, že taká dôležitá organizácia o sebe nikdy nič neuverejnila. Ja osobne som čítal zbierku časopisov; z každého vydaného časopisu sa vždy musia štyri kópie nachádzať aj v národnej knižnici, ale B´nai B´rith toto nikdy nedodržiavala, i keď ju k tomu zaväzuje zákon. Autor štúdie mal však možnosť preštudovať niektoré americké a európske publikácie B´nai B´rith.

Založenie
B´nai B´rith založili v kaviarni Sinsheimer Café na Wall Street v New Yorku 13. októbra 1843. Vtedy ju nazvali "Bundes-Brueder" (t.j. "Liga bratov"). Bol to nemecký názov, pretože zakladateľmi boli Nemci židovského pôvodu, ktorí hovorili len po nemecky a jiddiš. B´nai B´rith je teda jednou z najstarších amerických asociácií, čo stále ešteexistujú.
Jej zakladateľ Henry Jones našiel spoluzakladateľov v synagóge, kde mal popredné postavenie. Samotná B´nai B´rith priznáva, že prinajmenšom štyria zo zakladateľov boli slobodumurári. Rád B´nai B´rith bol rezervovaný len pre židov, vyberaných jeho zakladateľmi. Tí mali v úmysle vytvoriť rád, schopný zjednotiť všetkých židov a "osvietiť celý svet ako maják".

Jeden mesiac po jeho založení ustanovili v New Yorku prvú základňu. Ako sídlo pre prvú newyorskú lóžu si nevybrali synagógu, ale slobodomurársky chrám na rohu Oliver Street a Henry Street, aby sa tak poukázalo na jej slobodomurárske korene. Neskôr sa rozhodli zmeniť názov tejto organizácie, keďže sa nazdávali, že židovský rád by mal mať židovský názov, ale pôvodnú skratku (B.B.) uchovali. B´nai B´rith značí "Deti aliancie". Mottom toho rádu je:"Benevolencia, bratská láska a súlad." A symbolom je menorah (sedemramenný svietnik, ktorý prezentuje svetlo).

Zakladajúce kádre
Henry Jones sa nazdával, že americká židovská komunita potrebuje byť jednotná, keďže sa predpokladalo, že sa bude ďalej rozrastať vďaka pribúdajúcemu počtu imigrantov. A tak teda bolo treba vytvoriť organizáciu, ktorá by im mohla pomáhať a podporovať ich. Jones spojil náboženské princípy judaizmu s filantropickými ideami vzájomnej pomoci v slobodomurárstve. Mal v úmysle vybrať tie najlepšie elementy z imigrácie, aby mohol vytvoriť čosi ako "elitu" organizácie. Toto bolo potrebné preto, aby americký judaizmus mohol ovplyvňovať celý svet, byť akýmsi "kňazom" ľudstva v jeho službách, akýmsi "pokrstencom pri bránke".

Z toho dôvodu bolo potrebné zachovať judaické náboženské príncípy, ale pritom sa vyhnúť akejkoľvek teologickej diskusii.
Lenže americké organizované náboženstvo (synagóga) bolo vtedy už tak hlboko rozdelené, že to nebolo možné dosiahnuť. Lóža musela sprostredkúvať a spájať to, čo rozdelili synagogické nezhody. B´nai B´rith mala byť teda (podľa ich presvedčenia) veľkolepým učiteľom amerických židov, aby ich mohla pozdvihnúť k ich prirodzenej roli, t.j. byť majákom ľudstva.

Toto malo dvojitú funkciu: rád mal byť jednak baštou proti sekularizmu a proti strate židovskej identity a zároveň sa mal vyhýbať akémukoľvek rozdeľovaniu na základe teologických nezhôd. Aby tej jednote napomohol, držal sa slobodomurárskych princípov, sám seba umiestnil nad všetky strany a židovské teologické prúdy. Časom sa stal centrom všetkej činnosti a podnikania amerického židovského sveta a miestom stretávania liberálneho a ordoxného židovstva.
Vďaka tomu, že B´nai B´rith bola pluralistická a nikoho nevylučovala, tá zjednotila to, čo synagóga rozdelila. A aby si zachovala vitalitu, časom preukázala veľkú prispôsobivosť meniacim sa okolnostiam.

Politický vplyv B´nai B´rith
Keďže rádu išlo oochranu židovských menšín, prostredníctvom kanálov americkej diplomacie vyvíjali značný nátlak na obmedzenie útlaku ruských, rumunských, nemeckých židov, atď. Napríklad v roku 1903 prezident Roosevelt spolu so spoločnosťou B´nai B´rith vypracoval ponosu na ruské pogromy, ktorú potom poslali ruskému cárovi Nikolajovi II. Ale cár tej požiadavke, ktorú mu odovzdal americký minister zahraničia, nevyhovel - naopak.

Keďže na čele revolučných hnutí v Rusku stáli židia, tí museli mať zvláštne pasy, aby ich bolo možné sledovať. Amerika potom opakovane vyvíjala nátlak na ruského cára, ale ten židovským protestom nevyhovel. Vtedajší veľký prezident B´nai B´rith Krans napísal, že istý člen organizácie povedal:
"Ak cár nechce dať naším ľuďom slobodu, akú si želajú mať, tak v Rusku nastolíme revolúciou republiku, aby sme mohli svoje práva mať." Proroctvo alebo predtucha?

Súčasný vplyv B´nai B´rith
Všetky prezidentské kampane v Spojených štátoch nutne prechádzajú cez zhromaždenie B´nai B´rith; demokratickí i republikánski kandidáti musia vždy prísť s odkazom, že podporujú Izrael. Napríklad v roku 1953 bol Richard Nixon hlavným rečníkom na ich zjazdovom bankete; prezident Dwight Eisenhower poslal zase lóži vrelý odkaz. Takisto sa zúčastnil banketu pri príležitosti 40. výročia vzniku ADL ("Liga proti znevažovaniu", ktorá je "bojovným ramenom" B´nai B´rith).

V roku 1963, pri príležitosti 50. výročia vzniku ADL, bol čestným hosťom prezident John F. Kennedy. Po jeho smrti takisto pozvali nového prezidenta Lyndona Johnsona. Prezident B´nai B´rith Label Katz bol v januári 1960 na súkromnej audencii u pápeža Jána XXIII. Vďaka Julesovi Issacovi (člen B´nai B´rith) zohral tento rád prominentnú rolu pri vypracovaní dokumentu II. vatikánskeho koncilu pod názvom "Nostra Ćtate". Dokument Nostra Ćtate je súbor nariadení koncilu, aby sa z katechizmu a liturgie odstránili všetky proti-judaické idey. Členom viedenskej lóže B´nai B´rith bol aj známy psychiater a psychológ Sigmund Freud.

Autor štúdie píše,že túto spoločnosť možno, vďaka jej povahe, považovať za pred-sionistické hnutie, ktoré neskôr inšpirovalo Herzlovu formu sionizmu. B´nai B´rith ešte v roku 1865 (23 rokov pred vznikom Herzlovej sionistickej organizácie) organizovala veľkú kampaň na pomoc židovským obetiam epidémie cholery v Palestíne a odvtedy už nikdy neprestala finančne podporovať rôzne súkromné iniciatívy v Izraeli (napríklad v roku 1948 poslali do Izraela 4 milióny dolárov). V židovskej komunite bola aj anti-sionistická menšina, ale B´nai B´rith sa do septembra roku 1947 úzkostlivo vyhýbala tomu, aby sa postavila na niektorú zo strán; po tomto roku sa však už priklonila k sionistickej téze.

ADL a súkromné špehovannie na pôdeSpojených štátov amerických
Dňa 10. decembra 1992 a 8. apríla 1993 agenti FBI vnikli do budovy ADL v San Franciscu a v Los Angeles a urobili prehliadku; mnohé dokumenty svedčia o tom, že ADL - prostredníctvom oddelenia dokumentárneho výskumu (Fact Finding Division), ktorého riaditeľom je Irwin Svall - je vlastne rozsiahlou špionážnou sieťou, ktorá nesleduje len antisemitských politických militantov, ale aj niekoľko náboženských vierovyznaní, klubov a miestnych spoločností, ktoré nemajú nič do činenia s antisemitizmom. Americká polícia zistila, že väčšina sledovaných ľudí nikdy nemala žiadny kontakt so židovskou komunitou, dokonca ani nezastávali proti-izraelské stanoviská. Pritom generálny prokurátor v San Franciscu Arlo Smith povedal, že išlo o "najväčšiu, celoštátne pôsobiacu, špionážnu sieť." A táto prax nikdy neskončila. ADL dodala FBI zoznam osôb, považovaných za "rasistov". Takisto organizuje semináre, na ktoré pozývajú policajtov a učia ich, ako identifikovať "antisemitov".

ADL v snahe získať si sympatie úradov v trestnom konaní takisto každoročne poriada semináre, zvlášť venované tzv. "bielym extrémistom". Publikácie ADL majú v skutočnosti za úcel, aby z nich mohla čerpať informácie polícia a identifikovať osoby, kritizujúce sionizmus. Takisto sa v mene ADL organizujúrôzne provokatívne operácie, v ktorých ide o zdiskreditovanie rôznych ultrapravicových skupín a tiež o upozornenie verejnosti, že tu existujú skupiny s extrémnymi rasistickými a antisemitskými názormi, hoci v skutočnosti takých skupín často ani niet.

Ich činnosť je veľmi rozsiahla. V Taliansku, napríklad, obvinili kardinála Ruiniho z antisemitizmu, keď napísal, že Ježiša ukrižovali židia. Kardinála Pappalardu za se zato, že spomenul výraz z Písma: "synagóga Satana".


_____________________________________________

(krátené)
Don Curzio Nitoglia (Athos A. Altomonte)
ESONET
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=5519
Tomasito
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5722
Registrovaný: 30 jan 2005, 0:18
Bydlisko: Pressburg

Príspevok od používateľa Tomasito »

Kenedyho prejav o tajných spoločnostiach a slobode tlače

Kenedy okrem iného vraví::
„... sme proti tajným spoločnostiam, tajným prísahám, tajným postupom,... nebezpečenstvá takýchto utajení sú oveľa väčšie ako tie, ktoré slúžia na ich ospravedlnenie... nemá význam udržiavať náš národ pri živote, ak naše tradície neprežijú s ním a dnes existuje smrteľné nebezpečenstvo, že kvôli potrebám zvýšenej bezpečnosti nás ovládnu tí, ktorí by radi rozšírili cenzúru a utajenie na maximálnu možnú legálnu mieru. To nehodlám dovoliť pokiaľ to len dovolia moje právomoci...“
Neprimomina vam to nieco? ; )
havarka
Medium Star
Medium Star
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 371
Registrovaný: 06 feb 2006, 20:04

Príspevok od používateľa havarka »

Aký je rozdiel medzi B´nai Brit a Slobodomurármi?
Tomasito
VIP
VIP
Používateľov profilový obrázok
Príspevky: 5722
Registrovaný: 30 jan 2005, 0:18
Bydlisko: Pressburg

Príspevok od používateľa Tomasito »

havarka napísal:Aký je rozdiel medzi B´nai Brit a Slobodomurármi?
Ziaden... ide o nazov jednej z lozi. Slobodomurarska loza B´nai Brit patri v strukture slobodomurarskeho spolocenstva medzi najvyssie zasvatene stupne, tzv. iluminatov. T.j. v pripade pojmu slobodomurari ide o sirsi pojem ako slobodomurarska loza.

// B´nai Brit, resp. IOBB (Independent Order B´nai B´rith = Nezavisly Rad Synov Zmluvy Staraho Zakona). Ide Elitny rad, do ktoreho su prijimani len Zidia...
Prílohy
pyramida.jpg
pyramida.jpg (28.59 KiB) 5170 zobrazení
Napísať odpoveď